جرایم سایبری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

جرایم سایبری

 

جرایم سایبری و مجازات آن

مجازات جرایم سایبری

مادۀ ۸۶۷:

(۱) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیر اخلاقی یا غیر اسلامی را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا به فروش رساند یا به فروش عرضه کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس متوسط تا دوسال یا جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می­گردد، استفاده علمی از این حکم مستثنی می­باشد.

(۲) به مقصد فقرۀ (۱) این ماده، موضوعات غیر اخلاقی به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی انسان است.

 

بیشتر بخوانید:

 

متن کامل جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان