تهیه وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط دفتر مرکزي و ولایات های شرکت مخابراتي افغان ټيلی کام از بابت ماه قوس سال ۱۴۰۲

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتي افغان تیلي کام درنظر دارد تارو غنیات مورد ضرورت ماه قوس سال ۱۴۰۲بخش پآور و ترانسپورت وسایط دفتر مرکزي و وسایط زون های خویش را ازطریق نرخ ګیري طی مراحل نمایند.

اشخاص حقیقي/حکمي که خواهان تهیه روغنیات(دیزل،پطرول ومبلائیل)برای سایت ها و وسایط دفتر مرکزي و زون های شرکت مخابراتي افغان تیلی کام جهت دریافت استعلام های نرخګیري به ادرس ذیل مراجعه نمایند.

ادرس وتاریخ دریافت آفرها:

22عقرب 1402به روز دوشنبه مطابق29ربیع الثاني-1445 ساعت 10:00قبل ازظهر صالون کنفرانس شرکت مخابراتي افغان تیلی کام ،تعمیرپست وپارسل منزل چهارم،وزارت مخابرات وتکنالوژي معلوماتي،محمدجان خان،کابل افغانستان

نوت:برای تمامي مسؤلین شرکت کاپي جوازو تاپه شرکت خویش را با وجود داشته درصورت نماینده خط خود را داشته باشند.

درصورت کدام مشکل به شماره ذیل:۰۲۰۲۱۰۶۲۵۸

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۳:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۶:۲۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سویچ ،تجهیزات برای انستالیشن سایت های سلام ، تاور های گاید ماست، کیبل کش و تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی

تهیه و تدارک ۶ دانه سویچ ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، ۳ پایه تاور های گاید ماست و . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۸:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

بازگشت به داوطلبی ها