تهيه و تدارک 50,000 قطعه سيم کارت نورمال و49750 قطعه سيم کارت سفید

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تيلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم

شرکت مخابراتی افغان تيلی کام در نظر دارد تا پروژه تهيه 50,000 قطعه سيم کارت نورمال Java-4G-256K, 2ff, 3ff, 4ff with pack و49750 قطعه سيم کارت سفید Java-4G-256KSIM Cards2ff,3ff,4ff Without Pack

را از طريق روش نرخگيری طی مراحل نمايد.

 

شرکت های که توانايي تهيه سيم کارت های متذکره را داشته باشند به استعلام های نرخگيری که ضم هذا ميباشد قيمت خويش را ارائه داشته و استعلام نرخگيری را طور سربسته الی روز يکشنبه مورخ 29/06/1444 که مصادف ميشود به 22/01/2023 ساعت 02:00 بعد از ظهر به دفتر مديريت عمومی خريداری آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تيلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم تسليم نمايند

Documents

50000 PC Normal Sim
49750 PC blunk Sim

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۸:۲۱ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۴۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق . . .

بازگشت به داوطلبی ها