بیانیه‌ های وزیر

نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد :

مهمانان گرامی، نماینده ګان رسانها، خواهران و برادران

 

السلام علیکم ورحمه الله و برکاته

خرسندم که امروز در حضور شما ګزارش  دست آوردهای عمده سال ۱۳۹۷ و پلان های سال ۱۳۹۸ وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی را خدمت هموطنان خود تقدیم میکنم. سکتور مخابرات یک سکتور زیربنای جامعه بوده و در رشد و ارتقای تمام سکتور ها نقش موثر را ایفا مینماید. وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی مسولیت تنظیم و رهبری سکتور مخابراتی و تکنالوژی را بعهده دارد.

هموطنان عزیز:

وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي در سالی مالی ۱۳۹۷ چند فعالیت عمده را پلان نموده بود که بیشتر شان تکمیل و متباقی شان در حال اجرا قرار دارد.

فعالیت های تکمیل شده:

۱: بلند بردن امنیت ذخیره سازی معلومات در مرکز دیتا سنتر با تبدیل نمودن سیستم امنیتی ( ASP.Net) به سیستم جدید ( Drupal) . با ایجاد این سیستم مشکلات موجوده در ویب سایت ها رفع گردیده و قدرت پروسس آنرا بیشتر ساخته است.

۲: نصب سیستم جدید  Cloud  در مرکز ملی معلومات افغانستان جهت ارتقا سیستم مرکز معلومات. هدف نصب این سیستم عرضه ۳ نوع سرویس خدمات ( سیستم مدیریت ویب سایت ها ، ایمیل ، ویب هوستنګ) برای ادارات دولتی و فراهم نمودن زمینه نصب سافت ویرهای خدمات ITدر دیتا سنترمیباشد.

۳: نصب و راه اندازی دستګاه تبادله انترنیت National Internet Exchang of Afghanistan ( NIXA ) برای کنترول ترافیک انترنیتی در کشور. وسایل و تجهیزات این پروژه نصب و فعال ګردیده است. در حال حاضر ۱۰ کمپنی بزرګ عرضه کننده انترنیت با NIXA  وصل ګردیده است. همچنان سرور های فیسبوک نصب و به مرکز تبادله انترنیت NIXA  وصل ګردیده که کنترول ترافیک انترنیتی را فراهم میکند.

۴: برای ریفورم اداره و انکشاف سیستم ۲۸ تن کارشناسان را استخدام نمودیم. با استخدام این متخصصین در بخش های مختلف ظرفیت منابع بشری افزایش یافته که باعث تطبیق بهتر پروژه های انکشافی ګردیده است و ساختمان آرشیف وزارت اماده شده است. ولایت پکتیا و ریاست پوست به تجهیزات سیستم آنلاین ویدیو کنفرانس مجهز ګردیده است.

۵: برای ترویج و توسعه حکومتداری الیکترونیکی، سیستم توزیع پاسپورت الیکترونیکی را بصورت انلاین در شهر کابل و ولایات راه اندازی نمودیم.  با ایجاد این سیستم برای مردم سهولت در درخواست اخذ پاسپورت بوجود امده است.

۶:برای انکشاف سرمایه بشری بتعداد ۳۵ از طریق پروسه CBR  و تعداد ۳۸ بست از طریق رتب معاشات استخدام نمودیم. با استخدام ۷۳ تن در امور ادارات ذیربط و مردم بهبود و سهولت کاری بوجود امده است.

۷: طی مراحل تدارکاتی و نصب کارت های 10GB  در آقینه و تورغندی جهت ازدیاد ظرفیت بندویت. با اجرای این پروژه بندویت مورد نیاز تامین ګردیده و ظرفیت و کیفیت انترنیت بهبود یافته است.

۸: ایجاد لابراتوار تحقیق جرایم سایبری. با ایجاد این لابراتوارها تشخیص مجرم ها بهبود یافته است که باعث کاهش جرایم شده است.

۹: ایجاد صالون برای دفاتر فضای باز Open Space . با ایجاد این صالون ها جهت استفاده تذکره الیکترونیکی و آسان خدمت، برای متقاضی خدمات سهولت بزرګ ایجاد شده است.

۱۰:ایجاد سیستم مدیریت و پلان ګذاری دولت GRP  . تطبیق سیستم GRP  که شامل پنج بخش ( منابع بشری، مالی ، تدارکات و قراردادها، پروژه ها، محاسبه جنسی) است. موفقانه در کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تکمیل ګردیده است. با تطبیق این سیستم سرعت، موثریت، مثمریت و شفافیت به وجود میاید.

۱۱: تفاهم نامه همکاری وزارت مخابرات با وزارت انکشافی و تکنالوژی ازبکستان و اداره خدمات تحت دولت جمهوری ازبکستان. با امضای این تفاهم نامه ها توسعه و انکشاف خدمات انترنیتی، ارایه انترنیت ارزان و فراهم کردن زمینه ترانزیت به کشورهای سومی فراهم شده است.

۱۲: بتعداد ۱۲ تفاهمنامه با وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت داخله، وزارت مالیه، اداره اترا، شاروالی کابل، اداره ثبت و احوال نفوس، اداره بیمه ملی افغان، شرکت اریانا و وزارت امور زنان ترتیب و به امضا رسیده است. با تطبیق این تفاهم نامه ها هماهنګی، همکاری و سرعت در تطبیق کار پروژه ها به وجود میایید.

۱۳: شهر زرنج با شبکه فایبر نوری به بندر زابل ایران وصل شده که باعث سهولت در ارتباطات مخابراتی انترنیتی بدست امده و کیفیت ارتباطات بهبود یافته است.

 

فعالیت های در حال اجرا:

۱: نصب و راه اندازی سیستم حمایوی ( بک آپ سایت ) مرکز ملی معلومات افغانستان.

۲: ایجاد دفتر سیستم حقیقی معلومات، مدیریت اتصال سیستم حقیقی معلومات مخابراتی Real Time Data Management System  با شبکه های مخابراتی و ایجاد شبکه انترنیت مایکروویف فی مابین سیستم ریال تایم و شبکه های مخابراتی جهت نظارت بر جمع آوری ۱۰ فیصد محصول خدمات مخابراتی.

۳: ایجاد لابراتوار دیجیتل برای الیکترونیکی سازی کتابخانه پوهنتون کابل.

۴: ترجمه ، دیزاین و چاپ اسناد حکومتداری الیکترونیکی و کتابهای APCICT

۵: مطالعات امکان سنجی جهت تطبیق و پروژه سازی فعالیت های پروژه دیجیتل کاسا Digital CASA  

۶: ایجاد مرکز آسان خدمت به منظور تماس ها برای ارایه معلومات در مورد خدمات عامه.

۷: ایجاد برنامه پرداخت معاش جهت سهولت برای کارمندان با استفاده از برنامه های کاربردی موبایل.

۸:  نصب تعداد ۳۰۰ پست بکس در مرکز وزارت، اتصال پسته خانه مرکزی و ۲۱ پسته خانه شهر کابل با تسهیلات انترنیتی، ایجاد مرکز سورتینګ پستی در انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و نصب پارسل لاکر ها

۹: کندنکاری، پیپ اندازی، کیبل اندازی و نصب SDH  شبکه فایبر نوری.

۱۰: طی مراحل تدارکاتی نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اپلینګ ها Uplink Upgrade  در ۳۴ ولایت کشور.

 

بیانیه قبلی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی