اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره گرین فیلد ضرورت  خویش را در زون ننگرهار از طریق نرخگیری طی مراحل نمایند .

اشخاص حقیقی و حکم که خواهان اعمار و احاطه ها و نصیب تاور های مشخصات مندرج استعلام های نرخگیری ‌ در زون ننگرهار ( واقع ولسوالي بتی کوت، لعل پوره  ولایت ننگرهار و سالار باغ ولایت کنرها ) مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  را داشته باشد قیمت های خویش را در استعلام های نرخگیر ارائه نموده  و آن را در پاکت های سربسته به آدرس ذیل تسلیم نمایند

آدرس و تاریخ تسلیمي استعلام های نرخگیري :

الی پنجشنبه ۴ جوزا  ۱۴۰۲ ساعت 10:00 قبل از ظهر  مدیریت عمومي خریداری، آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل  افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید: 020210625

Documents

استعلام نرخگیری پروژه اعمار احاطه و نصیب تاور ۴۰متره ولسوالي بتي کوت ولایت ننگرهار
استعلام نرخگیری پروژهاعمار احاطه و نصب تاور ۴۰ سالار باغ ولایت کنرها
استعلام نرخگیری پروژهاعمار احاطه و نصب تاور ۴۰ ولسوالي لعل پوره ولایت ننگرهار

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها