اعلان داوطلبی Afghan Post Management Information System

ashiq_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه(Afghan Post Mobile Application, (APMA) (MCIT/98/NCB/QCBS/CS-32) اشتراک نموده (TOR) و (REOI) آنرا از ویب سایت های (www.npa.gov.af) و یا (www.mcit.gov.afg) و یا پیام گذاشتن به آدرس های ذیل: Khyber.seddiqi@mcit.gov.af cc: hussain.adil@mcit.gov.af و هم چنان ذریعه CD Drive از مدیریت عمومی خدمات مشورتی ریاست تدارکات واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزل 14 به دست آورده، اسناد اظهار علاقمندی یا (ROI) خویش را مطابق شرایط مندرج (TOR) و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10   ) بعد از ظهر  مورخ      (02/07/1398 )روز چهار شنبه   به ریاست تدارکات واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله 14 این وزارت تسلیم نمایند. داوطلبانی که اظهار علاقمندی یا (EOI) خویش را از طریق ایمیل در معیاد اعتبار اعلان به ایمیل آدرس های Khyber.seddiqi@mcit.gov.af cc: hussain.adil@mcit.gov.af ( Afghanpost.project@gmail.com )   ارسال نمایند، اسناد هارد کاپی آنرا در خلال 7 روز تقویمی بعد از ضرب الاجل تسلیمی به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند در غیر عدم واجد شرایط شناخته شده شامل مرحله بعدی نمی گردند.

قابل ذکر است که پول الاشاعه از نزد محترم محمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان رسما به این اداره تسلیم خواهند نمود.

 

 

با احترام

Documents

Afghan Post Management Information System(TOR)
Afghan Post Management Information System(REOI)

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۹:۵۴
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری تجهیزات آی تی دفاتر مرکزی وزارت

اعلان تدارکاتی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و خریداری تجهیزات آی تی دفاتر مرکزی وزارت اشتراک نموده و آفر های خویش را . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۸:۵۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری مواد اعاشوی محصلین لیلیه ICTI

اعلان داوطلبی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه وخریداری مواد اعاشوی محصلین لیلیه ICTI  اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۲:۳۱ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه طرح و ديزاين نقشه تعمير دفتر مركزي رياست پُست و مركز سورتنگ پُستي ( مينول و اتوماتيك) طبق ستندردهاي بين المللي

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی   پروژه طرح و ديزاين نقشه تعمير دفتر مركزي رياست پُست و مركز سورتنگ پُستي ) مينول و . . .

بازگشت به داوطلبی ها