اعلان داوطلبی پروژه پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه بابت سال ۱۴۰۱ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

شماره داوطلبی: MCIT/1401/NCB/G-4

تعداد بخش‌ها (LOTS): ندارد

نوع قرارداد: باالمقطع

میعاد قرارداد: یک ماه

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه  پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه بابت سال ۱۴۰۱ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب و طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به دفتر ریاست تدارکات   منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمی‌باشد. همچنان داوطلبان می‌توانند شرطنامه را از ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند و درضمن داوطلبان می‌توانند ذریعه فلش سافت شرطنامه را از آمریت تدارکات  منزل ۱۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی یا پول نقد که به مبلغ (۴۷۰۰۰) چهل و هفت هزار افغانی مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارائه نمایند.

جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ در دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

بااحترام

 

پوهنیار احمد مسعود "لطیف رای"

معین تخنیکی و پالیسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

اسنادها:

لینک شرطنامه را از این جا دانلود نمایید!

لینک مکتوب اعلان داوطلبی پرژه پرزه جات و ترمیم وسایط نقلیه سال ۱۴۰۱ وزارت مخابرات

 

 

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۱۵:۳۰ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۹:۳۴ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کییل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کییل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۹:۲۲ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون جنوب غرب

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون جنوب غرب

بازگشت به داوطلبی ها