اعلان داوطلبی ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه کابل، هرات و ننگرهار ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی ساعت ۱۰:۳۰ بجه قبل از ظهر روز (یکشنبه) مؤرخ (۱۴۰۰/۱/۲۹) به دفتر دیجیتل کاسا منزل ۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

قابل ذکر است که شرطنامه مطابق معیارهای تدارکاتی از دفتر مربوطه دیجیتل کاسا به شکل حضوری دریافت میگردد.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد. و همچنان داوطلبان می تواند شرطنامه را از منزل ۴ ریاست دیجیتل کاسا تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات دریافت نمایند.

 داوطلبان میتوانند از طریق فلش شرطنامه را از ریاست دیجیتل کاسا منزل ۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی مبلغ یکصدهزار افغانی (۱۰۰۰۰۰) مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارایه نمایند.

آدرس و شماره تماس:

 

Digital CASA Afghanistan Project – Ministry of Communication and IT

Walid Noori – Senior Procurement Specialist

MCIT, Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan

Phone Number: +93 729 232 233

Website: www.ageops.net , www.mcit.gov.af

Documents

specific_procurement_notice

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ - ۱۳:۱۲ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه ضرورت سال مالی ۱۴۰۰

وزارت مخابرات و تكنالوژب معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه...

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۱۶:۵۴ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه کابل، هرات و ننگرهار ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۴ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه وتدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ اشتراک نموده و آفر های...

بازگشت به داوطلبی ها