اعلان داوطلبی ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه کابل، هرات و ننگرهار ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی ساعت ۱۰:۳۰ بجه قبل از ظهر روز (یکشنبه) مؤرخ (۱۴۰۰/۱/۲۹) به دفتر دیجیتل کاسا منزل ۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

قابل ذکر است که شرطنامه مطابق معیارهای تدارکاتی از دفتر مربوطه دیجیتل کاسا به شکل حضوری دریافت میگردد.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد. و همچنان داوطلبان می تواند شرطنامه را از منزل ۴ ریاست دیجیتل کاسا تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات دریافت نمایند.

 داوطلبان میتوانند از طریق فلش شرطنامه را از ریاست دیجیتل کاسا منزل ۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی مبلغ یکصدهزار افغانی (۱۰۰۰۰۰) مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارایه نمایند.

آدرس و شماره تماس:

 

Digital CASA Afghanistan Project – Ministry of Communication and IT

Walid Noori – Senior Procurement Specialist

MCIT, Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan

Phone Number: +93 729 232 233

Website: www.ageops.net , www.mcit.gov.af

Documents

specific_procurement_notice

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۸:۳۶ کابل
Background image

ارایه خدمات توزیع دیجیتل سرتفکیت‌ها طبق ستندردهای بین المللی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام شرکت های علاقمند واجد شرایط دعوت بعمل می آورد برای ارایه خدمات...

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ - ۹:۴۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی خریداری تجهیزات پروژه مرکز تبادله انترنت (NIXA):

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه خریداری تجهیزات پروژه مرکز تبادله انترنت NIXA ...

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۳:۴۸ کابل
Background image

اعلان داوطلبی ایجاد مرکز تحقیق و نوآوری (لات اول تجهیزات IT) و )لات دوم Open Space):

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در تهیه پروسه ایجاد مرکز تحقیق و نوآوری (لات اول تجهیزات IT) و (لات دوم Open Space) اشتراک نموده و...

بازگشت به داوطلبی ها