اعلان بست های کمبود کادری علمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی:

Author image
enayat_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۱:۲۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اعلان کاریابی

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سال 1398 در بست های ذیل به کادر علمی واجد شرایط که دارای تحصیلات عالی، ماستری یا دوکتورا در رشته انجینیری تیلی کمونیکیشن و رشته ارتباط پستی باشند در مطابق با قانون جدید تحصیلات عالی ضرورت دارد

1. یک بست دیپارتمنت انجینیری تیلی کمونیکیشن، بست 4

2. سه بست دیپارتمنت ارتباطات پستی ، بست 4

متقاضیان الی تاریخ 20/جدی /1398 به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی واقع یکه توت ناحیه نهم شهر کابل مراجعه نموده و فورم درخواست شمولیت دربست کادر علمی را بدست بیاورند.

اسناد ضروری: اصل ترانسکریپت نمرات دروه لسانس و ماستری، دیپلوم دوره لسانس دوره لسانس سند فراغت دوره ماستری، کاپی اعلان بست از سایت مربوطه،کاپی تذکره تابعیت و در صورت که در کدام اداره دولتی خدمت کرده باشند فورم دفتر سوانح و یا *سی وی*  خویش را به مدیریت عمومی استادان انستیتوت تسلیم بدارند.