اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خریداری SSL سرتفیکت ها برای ویب سایت های ادارات دولتی

naweed_admin

بدین وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه خریداری SSL سرتفیکت ها برای ویب سایت های ادارات دولتی را به شرکت خدمات نیتورکینگ بلوبیت، به مبلغ یک میلیون و شش صد و سی و شش هزار و شش صد و چهل (1,636,640)  افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه  داشته باشند،  می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع منزل چهاردهم تعمیر -۱۸- منزله  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۲۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ۳۷ قلم قرطاسیه ریاست محترم پُست:

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه ۳۷ قلم قرطاسیه ضرورت ریاست محترم پُست را با شرکت...

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۹:۳۸
Background image
پنجشنبه ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ - ۵:۳
Background image

دور سوم – در خواست جهت ثبت و راجستر برای شرکت های نوپای باالقوه در پروژه ابتکار

ما درخواست هایی را در قسمت تجارت باالقوه در بخش های...

بازگشت به اطلاعیه ها