نقش امضای دیجیتالی در معاملات الکترونیکی

امضاء الکترونیکی

امضا و معاملات الکترونیک بهترین، پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضا الکترونیک است که به دلیل امنیت بالای آن، جایگزین سایر روش‌های موجود شده است. اکثر قانون‌گذاران از جمله قانونگذاران تجارت الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این شیوه امضا و معاملات را پذیرفته‌اند.

امضای الکترونیک در اغلب قراردادها ومعاملات الکترونیکی در شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، اعمال می‌گردد و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری می‌شوند.

اما کاربرد امضای الکترونیکی در معاملات و مراسلات الکترونیکی چه است؟

این امضا مانند اثر انگشت و در قالب یک پیام رمزگذاری شده است که از استاندارد پذیرفته شدهای استفاده میکند و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارد و طبق یک تکنولوژی خاص، تفاوت آن با امضای الکترونیک تشخیص داده میشود. امضای الکترونیک، همان شکل اسکن شده امضای واقعی هر فرد است و در سازمان‌ها و در سیستم‌های الکترونیک اداری از این نوع امضا بهره می‌گیرند.

مزایای امضای الکترونیکی و دیجیتالی

افراد با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهند در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشند، می‌توانند خود را به‌ گونه‌ای معرفی کنند که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده، مطمئن باشد. علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند. امضای دیجیتالی امنیت تصدیق هویت، محرمانه بودن، امانتداری و غیرقابل انکار بودن را تامین و از اطلاعات محرمانه در مقابل هرگونه تغییر غیرمجاز، محافظت میکند. بنابراین، این امضا باعث جلوگیری از دستکاری و خدشهدار کردن اطلاعات خواهد شد. قابل ذکر است، این امضا برای هر شخصی منحصر به فرد است. این امضا هم به اسناد الکترونیکی و هم به شخص قابلیت تصدیق را ارائه میکند، به طوریکه تصدیق سند توسط امضای دیجیتالی نشان میدهد که امضا یا سند الکترونیکی قابل تغییر نیست و همچنین، تصدیق امضاکننده در واقع این امکان را فراهم میکند که شخص امضاکننده قابل شناسایی باشد و نشان میدهد که چه شخصی سند را امضا کرده است.

قانون امضای الکترونیک

مطابق با ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی، هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی کافی است. بنابراین امضای دیجیتال بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند. برای مثال، می‌توان یک سند الکترونیک امضا شده را بدون نیاز به نسخه کاغذی آن که به طور دستی امضا شده به مجامع قانونی ارائه کرد.

 

تهیه کننده: آمریت رسانه‌ها

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۵/۵