اعلامیه خبری!

naweed_admin
اعلامیه خبری

اخیراً عده‌ای از شهروندان و مشخصاً مشترکین شبکه مخابراتی سلام، در مورد اختلال پیش آمده در خدمات تماس و انترنت این ‏شبکه، به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در فضای مجازی انتقادهایی را متوجه رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ‏ساخته اند که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن رد هرگونه مسوولیت در این مورد، موارد زیر را غرض اطلاع و ‏آگاهی هموطنان عزیز، شریک می کند:‏

مکتوب متحدالمال شماره ۴۱۵ بر ۲۸۵ مورخ ۱۷ جدی ۱۳۹۹ شرکت مخابراتی افغان تلیکام با استناد به احکام فقره (۶) ماده پنجاهم ‏قانون شرکت های دولتی و مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، تصریح کرده که تمامی تصدی های دولتی سر از تاریخ ‏اول جدی سال ۱۳۹۹ به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و مکلف اند تمامی احکام شرکت های دولتی را در فعالیت های خویش ‏در نظر گیرند.

بنا بر این شرکت مخابراتی افغان تلیکام و سلام از تاریخ متذکره به بعد تحت مدیریت وزارت مخابرات فعالیت نمی‌‏کند.‏

موضوع قابل یادآوری دیگر اینکه وظیفه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صرفاً تهیه پالیسی‌ها برای بهبود فعالیت‌های ‏سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است و وظیفه "تنظیم خدمات مخابراتی" از صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های وزارت مخابرات ‏نیست.‏

نکات فوق به هیچ صورت وجود برخی چالش‌ها در ارائه خدمات از سوی شرکت‌های مخابراتی را نفی و انکار نمی‌کند بلکه این نکات برای اطلاع و آگاهی هموطنان عزیز ارائه شد تا بجای آدرس های غیر، نظریات و خواست‌های خود را با مراجع مسوول و اصلی آن ‏شریک سازند.‏

با احترام

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی