اطلاعیه: فورم جمع آوری معلومات ابتدائی، برای ایجاد سیستم‌های معلوماتی

naweed_admin

امور سیستم سازی، بنابر فیصله کمیسیون تشکیلات و معاشات که به اساس حکم بند (02) مصوبه شماره (06) مورخ 11/03/1443- 26/07/1400 توظیف و در چارچوب کمیته عالی تکنالوژی معلوماتی که تحت ریاست معاون اول مقام عالی ریاست الوزراء تدویر گردیده بود، بنابر موثریت ارزیابی، معیارات و ماهیت وظیفوی از بدنه تشکیلاتی اداره ملی احصائیه و معلومات جدا گردیده و به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ملحق و انتقال گردیده است.

بنابر حکم و فیصله فوق الذکر، وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی مسئولیت دارد که  امور مربوط به سیستم‌ سازی تمامی وزارت‌ ها و ادارت دولتی را رهبری و مدیریت نماید، تا از تداخل وظیفوی، تکرار عمل و ایجاد سیستم‌های موازی جلوگیری شده و از منابع اختصاص‌یافته برای سیستم‌سازی استفادهٔ موثر صورت گیرد.

از همین رو، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مصمم است که سیستم‌های معلوماتی معیاری، مطمئن، مصئون، پایدار، قابل وصل و تلفیق با سایر سیستم‌ها را برای وزارت‌ها و ادارات دولتی طرح، ایجاد و انکشاف دهد و هم‌چنان از تطبیق و نهادینه‌شدن این سیستم‌ها در وزارت‌ها و ادارت دولتی حصول اطمینان و نظارت دوام‌دار نماید. قابل ذکر است که بنابر حکم و فیصله فوق الذکر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با درنظرداشت اولویت‌های کاری حکومت، نیاز وزارت‌ها و ادارات دولتی و موجودیت منابع، امور مربوط به سیستم‌سازی را تنظیم و مدیریت می‌نماید.

همچنان وزارت‌ها و ادارت دولتی نیز مکلف گردیده اند که در عرصهٔ سیستم‌سازی، انتقال برنامه‌ها و پروژه‌های سیستم‌سازی و نیروی بشری تخنیکی با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همکاری نموده سیستم‌های معلوماتی را تطبیق و در امور کاری خویش نهادینه و همچنین نیازمندی خویش در عرصهٔ سیستم‌سازی را رسماً با این اداره شریک سازند.

این فورم برای جمع‌آوری نیازمندی عمومی سیستم معلوماتی مورد نیاز  وزارت‌ها و ادارت دولتی ترتیب گردیده تا از این طریق وزارت‌ها و ادارت دولتی نیازمندی خویش را در عرصهٔ سیستم‌سازی رسماً با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شریک نمایند.

قابل ذکر است که برای هر سیستم معلوماتی مورد نیاز یک فورم خانه‌ پُری می‌شود.  لطف نموده این فورم را طور دقیق توام با جزئیات مکمل مورد نیاز خانه پری نمائید. در صورتیکه معلومات مورد نیاز از جانب وزارت/ اداره محترم ارائه نگردد، درخواستی ایشان جهت تکمیل و تصحیح فورم مسترد می گردد.

 

رهنمود فورم جمع آوری معلومات ابتدائی

لینک فورم را از اینجا بدست آورید!

لینک مکتوب فورم جمع آوری معلومات ابتدائی

با احترام

 

وزیر آرمین محمدی

رئیس عمومی حکومتداری دیجیتلی

 

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۵ - ۹:۳۰
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۱۱:۴۱
Background image

مزایده فریکونسی برای عرضه خدمات برادباند (Broadband) موبایل

طی چند سال گذشته، استفاده از خدمات نسل چهارم موبایل (4G) در افغانستان به سرعت در حال...

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۴ - ۱۱:۴۳
Background image

اطلاعیه و آگاهی به شرکت محترم ساختمانی محمد حضرت افغان

به شرکت محترم ساختمانی محمد حضرت افغان دارای جواز نمبر (۴۷۵۲۴) می‌باشد که در سال ۱۳۹۸ قرارداد اعمار تصفیه خانه فاضلاب چاه سپتیک تعمیر وزارت...

بازگشت به اطلاعیه ها