لیست کارمندان اطلاع رسانی ریاست های مخابرات ولایات وزارت مخابرات

شماره اسم  وظیفه ولایت شماره تماس ایمیل آدرس
۱ غلام سخی مدیر آی تی نیمروز ۰۷۹۵۵۷۰۷۰۰ sakhe_ghalijay@gmail.com
۲ محمد وصیل مدیر عمومی پُست لوگر ۰۷۴۴۴۰۸۹۵۳ waseelsidiqee7@gmail.com
۳ انجنیر مجتبیٰ مدیر عمومی آی تی پروان ۰۷۸۸۶۶۶۲۷۷ mujtabanasiry30@gmail.com
۴ محمد سفر مدیر عمومی آی تی کنر ۰۷۰۰۵۸۵۹۰۶ safar.safi@yahoo.com
۵ غلام ربانی حیدری رئیس مخابرات بدخشان ۰۷۴۴۶۷۳۳۳۳ haidar.af@gmail.com
۶ نصرالدین مدیر پُسته خانه میدان هوایی بلخ ۰۷۹۲۰۰۲۲۱۰ ندارد
۷ رضا دانش مدیر عمومی اداری بامیان ۰۷۴۵۲۷۹۹۸۸ rezadanish49@gmail.com
۸ شاه آقا لطیفی مدیر آی تی پنجشیر ۰۷۴۴۴۴۴۳۴۵ shahaqhalatifi@yahoo.com
۹ عبدالولی عزیزی مدیر اجرائیه لغمان ۰۷۸۵۴۲۶۰۶۸ waliazizi7@gmail.com
۱۰ بشیر احمد حیات کارمند آی تی میدان وردک ۰۷۴۴۶۸۵۰۰۵ bashir.hayat@gmail.com
۱۱ عبدالحق نظامی کارمند محاسبه جنسی کاپیسا ۰۷۴۴۳۶۸۳۵۴ abdulhaqnzamie@gmail.com
۱۲ مسعود سعیدی مدیر عمومی آی تی فراه ۰۷۹۹۵۹۰۴۰۱ msdsaeedi@gmail.com
۱۳ احمد فرید فرهمند مدیر اجرائیه سمنگان ۰۷۷۷۷۰۱۳۵۸ ahmadfaridfarahmand@gmail.com
۱۴ امان الله عزیزی مدیر عمومی آی تی غزنی ۰۷۴۴۴۰۲۵۱۰ amanullah.azizi82@gmail.com
۱۵ نعمت الله ځلاند مدیر اجرائیه پکتیکا ۰۷۸۹۲۷۰۲۵۴ niamatullah.zaland123@gmail.com
۱۶ وحیده یعقوبی مدیره پُست کابل ۰۷۰۰۹۳۴۰۴۲ ندارد
۱۷ محمد سلیم تکزاری مدیر عمومی آی تی جوزجان ۰۷۴۷۴۴۸۰۴۲ salimtukzari.af@gmail.com
۱۸ حسین مدیر اجرائیه سرپل ۰۷۴۴۶۸۱۲۷۵ hussain0799@gmail.com
۱۹ بنفشه روئین مدیر اجرائیه هرات ۰۷۹۱۶۵۱۰۱۲ banafsharoeen@gmail.com
۲۰ شمس الرحمن کلیوال کارمند ننگرهار ۰۷۴۷۳۱۵۴۵۴ ندارد
۲۱ فتح خان سیرت کارمند آی تی زابل ۰۷۰۳۱۵۰۷۲۸ fatehkhan.serat.2015@gmail.com
۲۲ گل احمد مدیر اجرائیه غور ۰۷۸۰۴۵۳۳۳۳ ataliq1212@gmail.com
۲۳ محمد جسیم عظیمی کارمند پکتیا ۰۷۷۸۶۸۹۵۲۳ jaseem.azimi@gmail.com
۲۴ مسعود فردوس مدیر اجرائیه تخار ۰۷۰۰۷۴۵۸۵۸ massoud.ferdous@gmail.com
۲۵ کمال الدین فاریابی کارمند اجرائیه فاریاب ۰۷۰۰۱۵۲۰۱۰ kamalfaryabi070@yahoo.com
۲۶ میوند ځاځی مدیر عمومی اداری خوست ۰۷۷۵۲۸۹۱۹۴ maiwand.zazai786@gmail.com
۲۷ خالد امان مدیر آی تی هلمند ۰۷۰۴۶۸۶۸۵۶ khalid.aman68@gmail.com
۲۸ نقیب الله مدیر آی تی کندهار ۰۷۰۰۴۹۳۹۹۷ naqibsahar2008@gmail.com
۲۹ احمد رضا مامور توزیع مدیریت پُست دایکندی ۰۷۷۳۷۴۷۷۸۳ reza.daikundi@gmail.com
۳۰ احمد ناصر مامور مسلکی آی تی کندز ۰۷۹۱۴۰۸۰۹۰ an0791408090@gmail.com
۳۱ نعیم نظری مدیر آی تی بغلان ۰۷۴۴۴۴۲۱۷۵ m.naeemnaeem75@gmail.com
۳۲ عبدالکریم نورستانی مدیر عمومی اداری نورستان ۰۷۴۴۷۰۰۲۲۰ nooristan.post@gmail.com
۳۳ سید حمید الله نوید بادغیس مدیر ۰۷۴۴۴۱۸۳۲۳ nawed.hamid@gmail.com
۳۴ سمیع الله ممنون مدیر آی تی ارزگان ۰۷۴۸۸۶۴۶۶۹ niyazheran@hotmail.com

 

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب و صحت است.

با احترام

عبدالعزیز استانکزی

مسئول اطلاع رسانی وزارت مخابرات