زندگی نامهٔ معین پالیسی و پروگرام

بیوگرافی مختصر محترم احمد مسعود لطیف‌رای معین پالیسی و پروگرام وزارت مخابرات

Ahmad Masood Latif Rai
                  احمد مسعود لطیف‌رای

محترم احمد مسعود لطیف‌رای فرزند خلیل الله لطیف‌رای در سال ۱۳۶۵ هـ - ش در ولایت کابل به دنیا آمد. مکتب ابتدایی  را تا صنف دهم در آکسفورد سکول ایند کالج، پشاور پاکستان و صنوف یازدهم و دوازدهم را در گورنمنت کالج پشاور پاکستان فرا گرفت و درسال ۲۰۰۵م فارغ شد. در سال ۲۰۰۶م شامل پوهنتون پشاور پاکستان شد و مدرک لیسانس خود را در رشته تکنالوژی معلوماتی باکسب مدال طلاء بدست آورد.

از آنجایی که موصوف علاقه خاص به ادامه تحصیل داشت، بناً درسال ۲۰۱۶م سـند ماستری خـویش را در بخش انفورمـاتیک ۱.۳/۵.۰ German CGPA که معادل ٪ ۹۴.۷ میباشد از پوهنتون تخنیکی برلین(جرمنی) بدست آورد.

آقای لطیف‌رای دارای بیش از ۱۵ سال تجربه کار مؤفق در سازمان‌های مختلف، در توسعه انکشاف پالیسی IT، مدیریت پروژه، طراحی دیتابیس، توسعه نرم افزار، تدریس و امنیت اطلاعات، جنبه فکری دید و مفهوم سازی برای چشم اندازهای بلند مدت و همچنان توانایی مدیریت بسیاری از وظایف را همزمان با توجه جدی به جزئیات علاوه بر مهارت‌های فردی و مدیریتی فراگرفته است.

 ایشان در سال ۲۰۱۱م به حیث استاد دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی در فاکولته کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی‌تخنیک کابل و در ضمن از می ۲۰۱۰ الی سپتامبر ۲۰۱۲ به عنوان رئیس پوهنځی علوم کامپیوتر و رئیس IT در پوهنتون سلام ایفای وظیفه نموده است.

موصوف از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ به حیث MIS Manager  صندوق وجوه امانی برای  بازسازی افغانستان (ARTF-Headcount)، پروژه بانک جهانی وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است.

آقای لطیف رای بعد از برگشت از برنامه ماستری به وطن از اخیر سال ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۸ بحیث مسؤل امنیت سایبری و سرپرست تیم تخنیکی پوهنتون تخنیکی برلین و تیم تخنیکی پوهنتون پولی تخنیک در (ITCC)، وزارت تحصیلات عالی ایفای وظیفه نموده است.

 نامبرده از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۱۹م به حیث مسؤل بخش IT سیستم تادیات افغانستان(APS) د افغانستان بانک و از تاریخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۸ الی ۹ سرطان ۱۳۹۹ به حیث رئیس امور محصلان دولتی در وزارت تحصیلات عالی کارکرده است.

استفاده ازسیستم مدیریت آموزشی تحصیلات عالی (HELMS) زیربنا های تذکره الکترونیکی برای انتخابات پارلمانی، استفاده از سیستم تهداب-سیستم آدهار برای تأیید رای دهندگان، ایجاد مرکز تحقیقات، نوآوری و مشاوره (KPU-CRIC)در پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، امنیت سایبری ملی برای استندرد سازی امنیت اطلاعات در افغانستان و برنامه اصلاح امور محصلان برای ساده‌ سازی امور محصلین در وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها، از جمله برنامه‌ها و یادداشت‌هایی است که بعد از تأیید رهبری حکومت و نهادهای مربوط، جهت اجرایی شدن به مراجع ذیربط توسط آقای لطیف رای ارسال شده است. همچنان وی به دلیل پیشبرد بهتر امور محوله شان، افتخارات بیشتری را از سوی نهاد های معتبر ملی و بین المللی کسب نموده است.

اخیرا محترم احمدمسعود لطیف‌رای به اساس حکم شماره (۷۵۹) مؤرخ ۱۳۹۹/۴/۹ مقام عالی ریاست جمهوری در بست مافوق رتبه به حیث معین پالیسی و پروگرام وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس تقرر حاصل  نموده و طی مراسم خاص به کارمندان این وزارت رسماً معرفی گردید.