اهمیت عضویت در اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)

ّITU

اتحادیه بین المللی مخابرات (International Telecommunication Union) یا به اختصار  ITU))، یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد بوده که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌نماید.

تشکیلات این اتحادیه بر اساس مشارکت بخش دولتی (کشورهای عضو) و بخش خصوصی (دانشگاه ها و همکاران) شكل گرفته است. اعضای ITU شامل ۱۹۳ کشور عضو و بیش از ۷۰۰ بخش خصوصی متشكل از اشخاص و یا موسسات آموزشی، می‌باشند. دفتر مرکزی ITU در ژنو سوئیس می باشد. این اتحادیه دارای ۱۲ منطقه و همچنین دفاتری در سرتاسر جهان است، افغانستان در ماه اپریل ۱۹۲۸ عضویت این اتحادیه را بدست آورد.

تخصيص طیف فرکانس رادیویی و مدارهای ماهواره‌ای، توسعه استانداردهای فنی برای اطمینان از اتصال یکپارچه شبکه‌ها و فناوری‌ها و همچنین تلاش در جهت بهبود دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به جوامع محروم در سرتاسر جهان، از جمله وظایف ITU می باشد. اتحادیه ITU به سه بخش تقسیم بندی می‌گردد:

 ١- بخش مخابرات رادیویی  ITU Radio communication

۲-  بخش استاندارد سازی مخابرات  Telecommunication Standardization 

۳- بخش توسعه مخابرات  Telecommunication Development

با توجه به توضیحات مختصر پیرامون اتحادیه بین المللی مخابرات ( ITU) عضویت در این اتحادیه از چند زاویه قابل اهمیت می باشد.

۱. توسعه دانش تکنالوژي و مهارت‌های کاربردی آن

اتحادیه بین المللی مخابرات ( ITU) و برخی کشور های عضو این اتحادیه، ظرفیت و پوتانسیل خوبی را در راستای آموزش‌های فنی علم تکنالوژی و کمک‌های مالی به هدف توسعه دانش تکنالوژی برای کشورهای عقب مانده و محروم دارد.

 

عضویت افغانستان در ITU

شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در اجلاس اتحادیه جهانی مخابرات مارچ ۲۰۱۸

 

 افغانستان که خوشبختانه عضو همان اتحادیه است با دیپلماسی فعال در آن اتحادیه می‌تواند کمک‍‌ها و همکاریهای این اتحادیه را به خود جلب نماید و از این فرصت استفاده بهتر صورت گیرد.  

 بدون شک تجربیات، همکاری آموزشی و اقتصادی آن اتحادیه، روی ارتقای ظرفیت کارمندان عرصه تکنالوژی، دانشجویان و تطبیق پروژه‌ها موثر و مفید می­باشد.

۲. تاثیرات کمی و کیفی خدمات مخابراتی و انترنتی

عضویت در این اتحادیه می‌تواند ظرفیت خدمات انترنتی و مخابراتی را در کشور، با الهام گیری از تجربیات و آموزش‌های فنی و تخنیکی و امضای تفاهم نامه‌های همکاری با اعضای برجسته این اتحادیه؛ بلند برده به نحوی روی کیفیت و کمیت خدمات انترنتی و مخابراتی در کشور تاثیر مثبت بگذارد.

۳. تاثیرات اقتصادی

یکی دیگر از مزیت‌های عضویت در اتحادیه بین المللی مخابرات ( ITU)، تاثیرات اقتصادی آن می باشد. وقتی دانش و فنون تکنالوژی‌های نوین و همکاری‌های مالی در تطبیق پروژه‌ها، با همکاری این اتحادیه و اعضای برجسته آن صورت می­گرد، طبیعی است که همزمان با رشد دانش تکنالوژی در کشور و راه اندازی پروژه‌های مثل فایبرنوری و......، تجارت الکترونیکی نیز رشد نموده تاثیرات مستقیم اقتصادی در کشور خواهد داشت.

در نتیجه می توان گفت که عضویت در این اتحادیه می‌تواند جایگاه افغانستان را به لحاظ فعالیت‌های مخابراتی و رادیویی در سطح بین المللی با اعتبار ساخته و تاثیرات اقتصادی، و تکنالوژيکی خوبی برای کشور می‌تواند داشته باشد. لذا هم به لحاظ اعتبار بخشی به خدمات مخابرات هم به لحاظ کیفیت خدمات مخابراتی و هم به لحاظ اقتصادی عضویت در آن اتحادیه حایز اهمیت است.

 

 

تهیه کننده:

حبیب الله جعفری

کارشناس ارتباطات واحد رسانه‌ها

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی