اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ۳۷ قلم قرطاسیه ریاست محترم پُست:

naweed_admin

بدین وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده جهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه ۳۷ قلم قرطاسیه ضرورت ریاست محترم پُست را با شرکت مطبعه وطن و شرکت تجارتی و لوژستیکی المنصور صدیقی لمیتد که به شکل شراکت اشتراک نموده بودند. واقع در چهار راهی صدارت و جاده میوند مرکز کابل به مبلغ یازده میلیون نه صدو هشت هزارو پنجصد (۱۱۹۰۸۵۰۰) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع منذ چهاردهم تعمیر ۱۸ منزله وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

اداره محترم روزنامه نشراتی آرمان ملی پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان را رسماً به این اداره تسلیم خواهند نمود.

 

با احترام

معصومه خاوری

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۲۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ۳۷ قلم قرطاسیه ریاست محترم پُست:

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه ۳۷ قلم قرطاسیه ضرورت ریاست محترم پُست را با شرکت...

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۹:۳۸
Background image
پنجشنبه ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ - ۵:۳
Background image

دور سوم – در خواست جهت ثبت و راجستر برای شرکت های نوپای باالقوه در پروژه ابتکار

ما درخواست هایی را در قسمت تجارت باالقوه در بخش های...

بازگشت به اطلاعیه ها