اطلاعیه اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان

naweed_admin
اپرا

 

اداره تنظیم خدمات پُستی (اپرا) به مثابه یک اداره پُالیسی ساز، تنظیم کننده و یک ارگان نظارتی در مارکیت پُست کشور به منظور شفافیت تأمین حقوق مشتریان و عرضه کننده گان خدمات پُستی  فعالیت می‌نماید.

اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) بتعداد (12) عرضه کننده خدمات پُستی را مجوز ساخته است که شرکت های یاد شده بر علاوه شرکت دولتی افغان پُست در مارکیت پُستی کشور فعالیت مینمودند که از جمله 12 شرکت مجوز از این اداره بتعداد (5) پنج شرکت بر علاوه شرکت دولتی افغان پُست به عرضه خدمات پُستی مبادرت ورزیده وعملاً در مارکیت پُست کشور فعال میباشند که اسامی آنها قرار ذیل اند:

 1. شرکت دولتی افغان پُست
 2. شرکت پُست سریع باختر
 3. شرکت پُست سریع ایکسپو (UPS)
 4. شرکت پُست سریع تنت (FedEx)
 5. شرکت پُست سریع کابل آریانا
 6. شرکت پُست سریع کابل کیهان

در این اواخر یک تعداد از شرکت های مجوز  بنابر مشکلات موجود، مکتوب عدم فعالیت خویش را مبنی بر عدم فعالیت های پُستی خویش به این اداره ارسال داشته است که اسامی آنها قرار ذیل اند:

 1. شرکت خدمات پُست سریع دی اچ ال (DHL)
 2. شرکت خدمات پُست سریع ایرو پارسل
 3. شرکت خدمات پُست سریع بُبر
 4. شرکت خدمات پُست سریع نی
 5. شرکت پُست سریع سمارت سیستم
 6. شرکت پُست سریع شهیر
 7. شرکت پُست سریع جی تی آر

به اساس یافته های تیم های نظارتی اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) از مارکیت پُستی کشور تعداد زیادی از شرکت های کارگو، سیاحتی، بارچلانی و تجارتی به عرضه خدمات پُستی بدون مجوز مبادرت میورزیدند که از آنها تعهد مبنی بر عدم ارائه خدمت پُستی بدون مجوز اخذ گردیده که اسامی آنها قرار ذیل می باشد.

 1. شرکت رحمن کارگو
 2. شرکت افغان کارگو
 3. شرکت حاجی گل کارگو
 4. شرکت شاهین کارگو
 5. شرکت معین مهران کارگو
 6. شرکت ماکو کارگو
 7. شرکت لیپردزاکسپرس کارگو
 8. شرکت سلیمان شاه ناصری کارگو
 9. شرکت همت کارگو
 10. شرکت اطلس باران کارگو
 11. شرکت مسعود محمود کارگو
 12. شرکت هاوس کارگو
 13. کویک شیب کارگو
 14. کیهان احمدی کارگو
 15. فست باکس کارگو
 16. آیسان جاغوری کارگو
 17. شرکت ترانزیتی و بارچلانی سلیمان شاه
 18. شرکت سیاحتی وصل
 19. برهان کارگو
 20. عزیزی سریع کارگو
 21. زودبر کارگو
 22. کابل سریع کارگو
 23. نورخرم کارگو
 24. نورگل جمال زوی کارگو
 25. نور پادشاه جهان کارگو
 26. خیر خواه کارگو
 27. رایکا جمال کارگو
 28. نعمت غزنوی کارگو
 1. شرکت ترکستان اکسپرس
 2. الیاسین کارگو
 3. عمران وهاب کارگو
 4. افرا کارگو
 5. همسفر نوین کارگو
 6. چهل دختران کارگو
 7. شمس اتحاد کارگو
 8. شرکت لوژستیکی صبغت عثمانی
 9. هیواد هیله کارگو
 10. کابل بار کارگو
 11. آریانا کارگو
 12. افغان سریع کارگو
 13. خطوط غذب کارگو
 14. رویادریم کارگو
 15. قادری کارگو
 16. شرکت انفرادی افسرخان ولد آدم خان
 17. خدمات پُستی بهزاد پارسل
 18. باور باران کارگو
 19. محمد اعظم نوری کارگو
 20. عزیز زاده اندخوی کارگو
 21. قالین فروشی عبدالودود
 22. شرکت تجارتی لمر وردک
 23. موورزوی کارگو
 24. افغان آنلاین کارگو
 25. شکران حکیمی کارگو
 26. هادی کارگو
 27. یوسف رسانی کارگو
 28. استار آسان کارگو

 

نوت: آنعده اشخاص حقیقی یا حکمی و یا هم عرضه کننده هایکه تحت عنوان خدمات کارگو، لوژستیک، سیاحتی و یا سایر خدمات مشابه به خدمات پُستی مبادرت میورزند، خلاف اصول و مقررات نافذه بوده، و هموطنان و مشتریان خدمات پستی ملزم بر عدم استفاده از خدمات شرکت های بدون مجوز یاد شده میباشند. 

در صورت تشخیص و تثبیت  توسط تیم های نظارتی اداره تنظیم خدمات پُستی (اپرا) منحیث متخلف شمرده شده و غرض پی‌گیری موضوع  به ارگانهای عدلی و قضائی معرفی می‌گردند  و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و همچنان شرکت های بدون مجوز پُستی در قبال بسته های پُستی مشتریان مسئولیت پذیر نمی‌باشند.

بناً بمنظور حمایت از فعالیت های  مجوز و جلوگیری از فعالیت های بدون مجوز در مارکیت پُستی کشور و همچنان درصورت داشتن شکایات از خدمات پُستی لطفاً به ایمل آدرس contact@apra.gov.af  

و شماره های ذیل در تماس شوید.                                        

شماره تماس : 0202106012 - 0202106013

با احترام

اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا)

 

Latest announcements

Wed, Jun 30 2021 10:48 AM
Background image

Contract Award Notice

Procurement of Critical Upgrade of Afghanistan National Data Center (ANDC) - Non IT Equipment...

Tue, Jun 08 2021 9:27 AM
Background image

Contract Award Announcement of supply of three items

Announcement of the decision to award the contract for the supply of three items of lubricant necessity for the ...

Sun, Sep 06 2020 2:52 PM
Background image

Contract Award Notice

Contract Name: Procurement of Enhancement of National Internet Exchange of Afghanistan(NIXA)...

Back to announcements