تهیه و تدارک وسایل کار،البسه زمستاني، تجهیزات تکنالوژی معلوماتي ، تلویزون، سیت های payphone، ماشین POS، سکریچ کارت تلیفون و باز، انتقال تاور.

karim_tadmin

Publish Date

Closing Date

Location کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تهیه و اکمال  وسایل کاربرای کارمندان مایکرویف ،البسه زمستاني برای کارمندان ساحوي، سه قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتي ، دو پایه تلویزون،350 پایه  سیت هایGSM payphone، ماشین POS، سکریچ کارت مصرفي آن  130،000سکریچ کارت تلیفون دیجیتل و باز، انتقال تاور30متره گرین فیلد واقع ناحیخ ششم. را با استفاده  روش نرخگیری طی مراحل نمایند .

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان تهیه و اکمال اجناس و ارائه فوق الذکر که مشخصات مندرج استعلام  های نرخگیری، ‌ ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  را داشته باشد قیمت های  خویش را در استعلام های نرخگیری ارائه نموده  و آن را در پاکت های سربسته به آدرس ذیل تسلیم نمایند

آدرس و تاریخ تسلیمي استعلام های نرخگیري :

از تاریخ نشر اعلان الی یکشنبه 28 عقرب ۱۴۰۲ ساعت 09:00 قبل از ظهر  آمریت خریداری، ریاست  تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل – افغانستان.

در صورت کدام مشکل و معلومات بیشتر با شماره ذیل در تماس شوید: 0202106258

جهت دریافت استعلام های نرخگیری به لینک پائین مراجعه نمایند

Documents

استعلام های نرخگیری وسایل کاربرای کارمندان مایکرویف
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک تجهیزات IT
استعلام نرخگیری باز و انتقال تاور ۳۰ متره
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک سکریچ کارت ها
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک تلویزون ها
استعلام نرخگیری ،Payphone GSM تهیه و تدارک 350 پایه سیت
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک البسه زمستانی

More tenders

Sat, Jun 29 2024 3:33 PM
Background image

NOTICE OF CONTRACT AWARD DECISION

Form #: P-02

 

NOTICE OF CONTRACT AWARD DECISION

 

In accordance with the paragraph (2) of Article 43 of the Procurement Law, it is hereby notified to the public that Afghan Telecom . . .

Wed, May 29 2024 3:37 PM Ministry of Communication and Information Technology, Afghan Telecommunication Corporation (AFTEL), Procurement Directorate, Mohammad Jan Khan Watt, Post Parcel Building, 4th Floor
Background image

Notice Of Contract Award Decision New Billing System for SALAAM Network

Notice Of Contract Award Decision New Billing System for SALAAM Network

Mon, Apr 08 2024 8:40 AM Kabul, Ministry of Telecommunications and IT, Afghan Telecom Telecommunications Company, 4th floor - procurement department
Background image

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

Back to tenders