"نیکسا" چیست و برای بهبود خدمات انترنتی در افغانستان چه سهولت‌هایی بوجود آورده است؟

نیکسا

مرکز نقطه تبادله انترنت افغانستان (NIXA)  فعالیتش را در سال ۱۳۹۷ به عنوان یک گیتوی داخلی برای ترافیک داخلی انترنت در افغانستان آغاز کرده است.

نکسا بزرگترین پروژه انترنتی برای تامین مصوونیت اطلاعات و نیز سرعت بخشیدن به انترنت داخلی در افغانستان است که با ایجاد این پروژه در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از خروج اطلاعات کاربران انترنت، به خارج از کشور جلوگیری می‌شود.

در حال حاضر (۶۳) شرکت فراهم کننده خدمات انترنت(ISPs)  در کشور فعالیت دارد. از این جمله (۲۹) شرکت ‏ISPs‏ به زیربنای نکسا ‏وصل گردیده از خدمات آن استفاده می‌کنند.‏ پروژه متذکره از طریق وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مرکز کشور توسط تیم تخنیکی این پروژه برای تمامی شرکت‌ها، انترنت با سرعت و مصوون را ارایه می‌کند.

قبل از ایجاد مرکز تبادله انترنت (NIXA)  به دلیل اینکه افغانستان از گیتوی (مدخل) داخلی برخوردار نبود و از گیتوی‌های خدمات انترنتی Routing کشورهای خارجی استفاده می‌کرد، لذا احتمال از دست رفتن اطلاعات (lose of package )  به بیرون کشور که از طریق انترنت رد و بدل می‌گردید، وجود داشت.

نکسا با آغاز فعالیتش در افغانستان، با (۲۳)  کمپنی خدمات انترنتی و شرکت‌های مخابراتی برای تبادله ترافیک داخلی انترنت، گام‌های موثری را برای کاهش قیمت‌ انترنت برداشته و شهروندان کشور نیز از فراهم‌آوری این سهولت‌ها از سوی نکسا خوشبین هستند.

این پروژه بر علاوه، سهولت‌هایی که پس از آغاز فعالیت در افغانستان بوجود آورده، به یکی از شرکت‌های مهم عایداتی مبدل شده است.

در حال حاضر هزینه هنگفتی جهت خریداری انترنت به فراهم کنندگان انترنت پرداخت و این عمل باعث می‌شود تا سالانه پول زیادی از دوران اقتصادی کشور خارج گردد. اما فراهم سازی زیربنایی مانند مرکزتبادله انترنت(NIXA)  از یک طرف باعث می‌گردد تا صرفه جوی در خریداری انترنت صورت گیرد و در نتیجه شرکت‌های فراهم کننده انترنت با هزینه کمتری خدمات بهتر را برای مشترکین خویش ارایه نمایند و از جانب دیگر یک منبع عایداتی برای دولت باشد.

نتایج بدست آمده از فعالیت چند ساله‌ی پروژه نکسا بیانگر کارکرد عالی این پروژه به‌خاطر مجهز بودن به تمامی تجهیزات (IT) و تکنالوژی است و انتظار می‌رود تا پروژه‌ی متذکره در تمام زون‌های کشور وسعت پیدا کند و همه‌ی شرکت‌های (ISPs) بتوانند در سطح ولایت‌ها از آن استفاده کنند تا همه شهروندان در نقاط دور دست هم از خدمات خوب و مصوون انترنتی با نازل‌ترین قیمت مستفد شوند.

ترافیک فعلی زیربنا نکسا حدود  (4Gig/Sec)  گفته شده که بیش از (50%) درصد روی بهبود خدمات و همینطور کاهش در قیمت انترنت نقش خواهد داشت.

پروژه نکسا با خدمات زیربنایی )(DNS Root Server که بیش از  )(400Domain Name  را در (۱۱۲) کشور جهان تحت پوشش خدماتی‌اش قرار داده، در تلاش محلی سازی   Google Cacheو Facebook  است.

در اخیر می‌خواهم یادآور شوم که پروژه‌ی نکسا در نظر دارد فعالیت‌های دیگری از جمله آپگرید سیستم‌های فعلی و نصب سیستم‌های جدید جهت ارتقای ظرفیت خدمات، ایجاد ‏IXP)( در چهار زون کشور جهت فراهم‌کردن سهولت‌های بیشتر برای شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های ‏(ISP’s)‏ در ولایت‌ها و وصل نمودن تمامی شرکت‌های ارایه کننده خدمات انترنت را نیز عملی نماید.

 

ترتیب کننده:

علی اکبر احمدی / آمریت واحد رسانه‌ها