Afghanistan Postal service Regulatory director

Author image
Alireza Khaliqyar
Mon, Oct 15 2018 1:40 PM

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومایت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست تنظیم خدمات پستی افغانستان 0184


پس منظرمخابرات :
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.

Job Summary

هدف این وظیفه :
مدیریت و نظارت از برآورده شدن مقاصد دولت در رابطه به مکلفیت های خدمات سراسری پستی (USO)از لحاظ مالی وعملیاتی خدمات پستی و تامین ارتباط مسلکی با اتحادیه های منطقوی و جهانی پست.

Job Details

Date Posted:

15 Oct 2018

Reference:

15/10/18

Closing Date:

23 Oct 2018

Work Type:

Full Time

Number of Vacancies:

1

Gender:

Any

Functional Area:

Government

Open Ended:

NO

Nationality:

Afghan

Salary Range:

128000 to 184889 None

Contract Type:

Fixed-term

Years of Experience:

3 Year(s)

Contract Duration:

0 Year(s) & 0 Month(s)

Extension Possibility:

No

Probation Period:

 

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1.
تهیه و ترتیب پلان های کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده؛
2. نظارت از برآورده شدن مقاصد دولت در رابطه به مکلفیت های خدمات سراسری (USO)از لحاظ مالی وعملیاتی خدمات پستی؛
3. تعقیب وپیگیری جهت نهائی نمودن مسوده قانون تنظیم خدمات پستی با نهادی های قانون گذار جهت انجام خدمات موثرپستی در کشور؛
4. مدیریت بررسی نتایج عرضه خدمات پستی با مقایسه معیارهای همچو قابلیت دسترسی ,قیمت مناسب وکیفیت خدمات؛
5. صدورجواز فعالیت برای متقاضیان ،نظارت و کنترول از اجراات دارنده گان جواز های خدمات پستی در چوکات موافقت نامه های خدمات پستی وجلوگیری از عرضه خدمات پستی بدون مجوز در مارکیت پستی؛
6. طرح پالیسی های معقول در رابطه به ایجاد رقابت سالم وعادلانه میان عرضه کننده گان خدمات پستی؛
7. ارایه راه حل برای منازعات میان عرضه کننده گان ومشتریان خدمات پستی با عرضه گننده گان؛
8. تهیه وترتیب مقرره ها ,جواز ملی ,طرزالعمل ها لوایح وسایر اسناد حمایوی جهت اجرای موثر خدمات مطابق احکام قانون؛
9. تطبیق احکام قانون ومقررات پستی در رابطه به رعایت حقوق ووجایب مشتریان وعرضه کننده گان خدمات پستی و تعین حدود خدمات ریزرف پستی مطابق احکام قانون؛
10. تامین ارتباط مسلکی با اتحادیه های پستی جهانی ,منطقوی کشورها وسایرنهاد های پستی؛
11. تحلیل مارکیت پستی بخاطر جلب سرمایه گذاری ها جهت رشد وتوسعه سکتور متذکره؛
12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تنظیم خدمات پستی در افغانستان؛
13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست مالی و اداری؛
14. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
نتایج متوقعه
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMART) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیتِ گزارش‌دهی
رئیس اداره تنظیم خدمات پستی بمقام محترم وزارت گزارش میدهد

Qualifications

شرایط استخدام
مقتظیات حد اقل برای این بست در ماده ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر ګردیده است.
حداقل لیسانس در رشته های اداره ومنجمنت،حقوق،روابط بین الملل، اقتصاد، ارتباطات،اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی اداره عامه و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
حداقل 3 سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری، پشتو) و زبان انگلیسی 
مهارت‌های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1.
زمان ارسال درخواست:
درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2.
اسناد تحصیلی:
اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3.
اسناد تجربه کاری:
3.1
اسناد تجربه کاری دولتی:
اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2.
اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3.
اسناد موسسات خارجی بین المللی:
بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4.
اسناد که حریق یا گم شده اند:
درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4.
تجربه مرتبط:
مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies