تهیه و تدارک پرزه جات Spare Parts برای سایت های شبکه سلام و تهیه و تدارک ۱۰ پایه BTS Huawei برای استفاده پرزه جات Spare Parts

karim_tadmin

Publish Date

Closing Date

Location کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه تهیه و تدارک پرزه جات Spare Parts برای سایت های شبکه سلام و تهیه و تدارک ۱۰ پایه BTS Huawei برای استفاده پرزه جات Spare Parts درج شده در جدول ذیل را با استفاده از روش توزیع آفر طی مراحل نماید.

از داوطلبان محترم که توانایی تهیه و تدارک نیازمندی ذیل را داشته باشند، ذریعه ایمیل هذا صمیمانه تقاضا بعمل می آید تا غرض اخذ آفر پروژه متذکره به شرکت مخابراتی افغان تیلی کام تشریف آورده ممنون سازید.

آدرس و تاریخ توزیع آفر نرخ گیری :

تاریخ نشر اعلان به روز دو شنبه ۱۶ دلو ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر  صالون کنفرانس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ، تعمیر پوست و پارسل ، منزل چهار ، وزارت مخابرات و تکنالوژی و معلوماتی ، محمد جان خان ، کابل - افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید 3600020210 

له هغه حقیقی یا حکمی اشخاصو څخه جدی غوښتنه کیږی که چیر ته ذکر شوی اجناس/خدمات نشی تهیه کولی د تدارکاتی پروسی د مختل کولو لپاره د پروسه کی ګدون نه کوی.

 

2234

BPK-d

8

CC16B

10

FS3A/FS5A

3

SA3

10

PM3

10

UPBG3

15

SFP Module MM (2.5G)

100

RSU40E-U218 (TX2110-2170MHZ/RX1920-1980MHZ)

40

RSU60E-GU908 (TX925-960MHZ/RX880-915MHZ)

25

 

2235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HW (DBS3900)

COMPLETE OUTDOOR BTS (2G+3G)

Rack BTS + Rectifier + 3 Rectifier Modules

Virtual

1

RRU(2100 MHZ)

RRU 3826 (2100 MHZ)

2

RRU (925-960)

RRU 3936 (925-960) MHZ

3

WBBP

DL/UL=384CE/512CE

4

UMPT

UMPTb1

5

GTMU

 

6

UBRlb

 

7

BBU PM Board

UPEU

8

BBU Cabinet

BBU 3900/3910

9

BBU Fan

BBU FAN Module

10

Fiber/CPRI cable 40m

BBU-RRU (40M)

11

Jumper Cable RRU-Antena

 

12

RRU Power Cable

BBU-RRU Power Cable (50m)

13

(MM-SFP) Module

2.5G

14

DCDU Module/Board

DC Voltage Distribution Unit

15

RRU Power Connector 17mm

 

16

BBU Power cable

 

17

HW GSM Antenna (Tripe Band)

 

18

 

More tenders

Mon, Apr 08 2024 8:40 AM Kabul, Ministry of Telecommunications and IT, Afghan Telecom Telecommunications Company, 4th floor - procurement department
Background image

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

Thu, Jan 11 2024 12:15 PM Procurement Department, Afghan Telecom Corporation, Ministry Communication and IT, , Kabul – Afghanistan
Background image

Amendment No.4 INVITATION FOR BIDS Procurement of New Billing System for SALAAM Network

Amendment No.4 INVITATION FOR BIDS Procurement of New Billing System for SALAAM Network

Thu, Jan 04 2024 8:51 AM Ministry of Communication and Information Technology, Afghan Telecommunication Corporation (AFTEL), Procurement Directorate, Mohammad Jan Khan Watt, Post Parcel Building, 4th Floor
Background image

Amendment No.6 INVITATION FOR BIDS: Procurement of ISP Backbone Equipment for Kabul & Regional Sites

Amendment No.6 INVITATION FOR BIDS: Procurement of ISP Backbone Equipment for Kabul & Regional Sites

Back to tenders