تهیه و تدارک وسایل کاری برای تیم دیتام کام ،فایروال، وسایل برق، وسایل نل دواني، فلزات برای تهیه الماری، پرزه جات برای شبکه فایبر نوری و وسایل برای ایجاد ظرفیت جدید در شبکه فایبر نوری

karim_tadmin

Publish Date

Closing Date

Location کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تهیه و اکمال  وسایل کاری برای تیم دیتام کام ،دو عدد فایروال، وسایل برق، وسایل نل دواني، فلزات برای تهیه الماری، پرزه جات برای شبکه فایبر نوری جهت وصل نمودن سایت های شبکه سلام از طریق فایبر نوری  و وسایل برای ایجاد ظرفیت جدید در شبکه فایبر نوری را با استفاده  روش نرخگیری طی مراحل نمایند .

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان تهیه و اکمال اجناس فوق الذکر که مشخصات مندرج استعلام  های نرخگیری، ‌ ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  را داشته باشد قیمت  های خویش را در استعلام  های نرخگیری ارائه نموده  و آن را در پاکت  های سربسته به آدرس ذیل تسلیم نمایند

آدرس و تاریخ تسلیمي استعلام های نرخگیري :

از تاریخ نشر اعلان الی  چهار شنبه 1 قوس ۱۴۰۲ ساعت 09:00 قبل از ظهر  آمریت خریداری، ریاست  تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل – افغانستان.

در صورت کدام مشکل و معلومات بیشتر با شماره ذیل در تماس شوید: 0202106258

جهت دریافت استعلام های نرخگیری به لینک پائین مراجعه نمایند

Documents

استعلام نرخگیری تهیه وتدارک وسایل کار برای تیم دیتا کام
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک وسایل کار برای تیم دیتا کام
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک وسایل برقی
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک دو عدد فایبر وال
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک وسایل نل دواني
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک فلزات جهت تهیه الماری
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک پرزه جات فایبر نوری جهت وصل سایت های شبکه سلام
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک وسایل جهت ایجاد ظرفیت جدید در شبکه فایبر نوری

More tenders

Mon, Nov 06 2023 10:14 AM کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

Procurement of Routers Equipment for IP Network for Kabul Metro

Procurement of Routers Equipment for IP Network for Kabul Metro

Sun, Mar 19 2023 2:04 PM Kabu,Afghan Telecom
Background image

Amendment No.1 PROCUREMENT OF LIVE TEST CALL SERVICES

Amendment No.1PROCUREMENT OF LIVE TEST CALL SERVICES

Mon, Jan 09 2023 9:19 AM Procurement Department, Afghan Telecom Corporation, Post Parcel Building, 4th Floor, Ministry Communication and IT, Mohammad Jan Khan Watt, Kabul – Afghanistan
Background image

Amendment No.4 forty (40) GB Internet Bandwidth through Pakistan Route Chaman, Torkham and Ghulam Khan Borders for backup Services

Amendment No.4 Forty (40) GB Internet Bandwidth through Pakistan Route Chaman, Torkham and

Back to tenders