روغنيات مختلف النوع مورد ضرورت برای سايت ها و بخش ترانسپورت در مرکز و ولايات مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام تحت هفت لات

khalil_tadmin

Publish Date

Closing Date

Location آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند

                      اعلان تدارکاتي

تاريخ اعلان:    P1 15/10/1400
شماره داوطلبي:
MCIT-AFTEL/G/NCB-001/1401

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي اکمال روغنيات مختلف النوع مورد ضرورت برای سايت ها و بخش ترانسپورت در مرکز و ولايات مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام تحت هفت لات اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.af بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه تاريخ 09 دلو 1400 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

نوت: داوطلبان ميتوانند برای معلومات در مورد مقدار تضمين آفر، استتمنت بانکی، تجربه مشابه و حجم معاملات سالانه برای هر لات در صفحه های 23، 27، 28، 29 . 30 شرطنامه مراجعه گردد

نوت:جلسه قبل از داوطلبی جهت معلومات داوطلبان بتاريخ 25 جدی 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلی کام داير ميگردد و شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت فوق قابل دريافت ميباشد،

Documents

shrtnamh_rwnyat_shsh_mahh_0.pdf
lst_sayt_ha_dmymh_shmarh_1book1.pdf
rwydad_jlsh_qbl_az_afrgshayy_1.pdf

More tenders

Sun, Jan 09 2022 2:09 PM Address for Bid Submission Procurement Department, Afghan Telecom Corporation, Post Parcel Building, 4th Floor, Ministry Communication and IT, Mohammad Jan Khan Watt, Kabul – Afghanistan Telephone No: +93 (0) 20-210-9184| Email Add: s.akramy@afghantelecom.af CC: b.haidari@afghantelecom.af
Background image

Hiring of voice carriers for carrying and terminating Salaam and Afghan Telecom International traffic

 

 

 

                      

Invitation For Bids (IFB)

ICB

Procurement Entities

Afghan Telecom (AFTEL), Ministry . . .

Sat, Jul 31 2021 11:02 AM kabul
Background image

Procurement of 2 Gbps Internet for the usage of NIXA

Ministry of Communications and Information Technology...

Sun, Jul 11 2021 8:10 AM
Background image

About Afghanistan Root Certification Authority (ARCA)

The Ministry of communication and IT, now invites expression of interest from eligible and qualified firms and companies to...

Back to tenders