همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۵ - ۱۷:۲۹

Kabul

ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۹:۱۹

Kabul

ریاست امنیت سیستم های معلوماتی

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.
. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۹:۱۷

Kabul

ریاست تدارکات

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۹:۱۴

Kabul

ریاست تفتیش داخلی

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقم . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۹:۲۱

Kabul

ریاست اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومایت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد. . . .

جمعه ۱۳۹۷/۷/۲۰ - ۱۵:۴۳

استاد فزیک - ( یک بست )

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی درسال 1397 در بست کمبود ذیل به کادر واجد شرایط ، که دارای تحصیلات عالی لیسانس، ماستر یا داکتر باشند، در  مطابقت با قانون جدید تحصیلات عالی ، ضرورت . . .

شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۴ - ۱۱:۳۱

کابل

تحویلدار روغنیات

پس منظر : وزارت مخابـرات وتکـنالوژی معلوماتی بادرنظرداشـت فرمان شماره (32) مورخ 26 / 3 / 1387 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل رتب کارکنان دولت را به سیستم . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۱ - ۱۰:۱۲

کابل

اعلان تعداد 17 بست 3 و 4 کمبود شامل سیستم رتب و معاش

لست بست های سوم و چهارم شامل سیستم رتب و معاش دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که از تاریخ 11/07/1397 الی 24/07/1397 به اعلان کارمندیابی سپرده شده است

دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۹ - ۱۴:۳۳

کابل

اعلان تعداد 19 بست 3 و 4 شامل سیستم رتب و معاش

اعلان تعداد 19 بست 3 و 4 شامل سیستم رتب و معاش

Pagination