اعلان مجدد خریداری200 عراده موتر سایکل:

Author image
enayat_admin

Publish Date

Closing Date

 

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه 200 عراده موتر سایکل اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز  (شنبه  ) مورخ  28/  04  /1399 به دفتر ریاست تدارکات   منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد.و همچنان شرطنامه رااز طریق ویب سایت تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند .وهمچنان داوطلبان میتوانند ازطریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.

تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی  به مبلغ(416,000)  چهار صدو شانزده هزار افغانی بوده و ضم آفر خویش ارائه نماید، جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز  (شنبه  ) مورخ  28/ 04/ 1399 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد.)

برای دریافت شرطنامه ۲۰۰ عراده موتر سایکل اینجا کلیک نمائید.

More tenders

Mon, Sep 14 2020 9:59 AM kabul
Background image

INVITATION FOR BIDS

Procurement of License for Salaam Backup Firewall

Mon, Sep 14 2020 9:11 AM کابل
Background image

INVITATION FOR BIDS

Procurement of 60 MHz Satellite Bandwidth for Afsat-1 TDF VSAT Sites and Migration of 150 Remote Sites Project

Back to tenders