بیوگرافی مختصر غلام حسین الهام، آمر رسانه های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

غلام حسین الهام

غلام حسین الهام فرزند رمضان علی در زمستان ۱۳۶۸ خورشیدی در ولسوالی ناهور ولایت غزنی زاده ‏شد. او تحصیلات ابتدایی مکتب را در سال ۱۳۸۸ به پایان رساند و از لیسه نسوان الزهرا به درجه اعلی فارغ گردید.‏

الهام در سال ۱۳۸۹ شامل پوهنتون کابل گردید و در سال ۱۳۹۲ از رشته ژورنالیزم سند فراغت به ‏دست آورد.

وی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ در رسانه های مختلف چاپی و تصویری به حیث ‏خبرنگار کار کرد و از ۱۷ ماه جوزا ۱۳۹۹ مصادف با ۶ جون سال ۲۰۲۰ به اینطرف، منحیث آمر ‏رسانه ها  در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی استخدام و شروع به ‏کار کرده است.‏

contact   ۰۷۴۹۳۶۷۰۱۳ |  ۰۲۰۲۱۰۷۰۹۱

email icon  husain.elham@mcit.gov.af

facebook icon  https://www.facebook.com/hussain.ramazany

website  www.mcit.gov.af