اعلان دعوت برای داوطلبی

kabir.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی/شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تمویل کننده

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

بیرون سپاری (فعال نگهداری) سایت های شرکت افغان تیلی کام (outsourcing) تحت هفت لات

شماره داوطلبی: NPA/AT/99/NCS-6412/NCB               

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

26/اسد/1399؛ ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

 نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

آدرس برای تسلیمی  آفر

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،  اداره تدارکات ملی ، معاونیت عملیاتی و منابع ، سکر تریت آفر گشایی، ناحیه دوم ،شهرکابل

صفی الله الکوزی

شماره تماس: 0202926290

ایمیل ادرس : safiullah.alokozai@npa.gov.af

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از سایت رسمی اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af ویا www.ageops.net   بدست آورند. در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اسناد داوطلبی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به آدرس :

nasruddin.nouri@npa.gov.af کاپی  به islam.ahmadi@npa.gov.af

 adel.rassouly@npa.gov.af,zubair.majeed@npa.gov.af, bashar.niazi@afghantelecom.af,

آنرا دریافت نمایند.

مبلغ تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر :

شماره

لات

مبلغ تضمین آفر برای هر لات

1

لات اول زون مرکز

  2,200,000 دوملیون و دوصد هزار افغانی

2

لات دوم زون پکتیا

  1,400,000 یک ملیون و چهار صد هزار افغانی

3

لات سوم زون ننگرهار

  1,000,000یک ملیون افغانی

4

لات چهارم زون کندهار

  1,800,000یک ملیون و هشتصد هزار افغانی

5

لات پنجم زون هرات

      550,000پنجصد و پنجاه هزار افغانی

6

لات ششم زون بلخ

      900,000نه صد هزار افغانی

7

لات هفتم زون کندز

      800,000هشتصد هزار افغانی

مجموع تضمین آفر برای مجموع هفت لات

8,650,000 هشت ملیون و ششصد و پنجاه هزار افغانی

 

 

Documents

shrtnamh_byrwn_spary_outsourcing_hfz_w_mraqbt_sayt_hay_shrkt_mkhabraty_afghan_tyly_kam_bkhsh_pawr_1.pdf

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۵۲ کابل
Background image

دعوت به داوطلبی برای تهیه اتصال ۳ باب شفاخانه

جمهوری اسلامی افغانستان از بانک جهانی در قبال هزینه های پروژه دیجیتال کاسا...

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۴:۳۸ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون شرق (ننگرهار-لغمان -کنر) بشکل قرارداد چهار چوبی (FRAMEWORK CONTRACT}

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۳:۱۱ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

تدارک 1500 کیلومتر پایپ HDPE

بازگشت به داوطلبی ها