دعوت به داوطلبی: اعلان مجدد داوطلبی خریداری تجهیزات IT برای اطاق سرور و لابراتوار های دیپارتمنت ISE

naweed_admin

Publish Date

Closing Date

 

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهاعلان داوطلبی خریداری تجهیزات IT برای اطاق سرور و لابراتوار های دیپارتمنت ISE اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز (شنبه) مورخ  22/06/1399 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد. و همچنان داوطلبان می توانند شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند و همچنان داوطلبان میتوانند ازطریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی به مبلغ  250,000 دو صد و پنجاه هزار افغانی، مطابق مندرج شرطنامه ارایه نمایند، و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز (شنبه) مورخ 22/06/1399 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد.

با احترام

More tenders

Mon, Oct 19 2020 3:31 PM
Background image

INVITATION FOR BIDS (IFB) ICB

Invitation for Bids Establishment of Ground Station for South Asian Satellite (SAS), NPA/MoCIT/99/G-7166/ICB

Mon, Sep 14 2020 9:59 AM kabul
Background image

INVITATION FOR BIDS

Procurement of License for Salaam Backup Firewall

Mon, Sep 14 2020 9:11 AM کابل
Background image

INVITATION FOR BIDS

Procurement of 60 MHz Satellite Bandwidth for Afsat-1 TDF VSAT Sites and Migration of 150 Remote Sites Project

Back to tenders