د بشری سرچینو خدمتونه - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

د بشری سرچینو خدمتونه

د بشری سرچینو خدمتونه

اعلان شوی بستونه

غوښتنلیک فورم