پرمختیایی پلان - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت