د وزارت مرستیالان - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت