دمقام ددفتر رئیس

 اړيکې :

 د مخابراتو او معلوماتې ټکنالوجۍ وزارت  سره په لاندې پتو اړیکي ونیسی: 

 غلام جیلانې وزیري دمخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت ددفتر رئیس

ایمیل : jelani.waziri@gmail.com  / jelani.waziri@mcit.gov.af

 تیلفون:   076   300  799  (0)    93+ 

       1104   210    20   (0)   93 +