وزير - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

وزير

د جوړولو کار تر لاس لاندې