ساختمانی انجنیر - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

ساختمانی انجنیر

د خپرېدو نېټه: Feb 02, 2011

د پاى نېټه: 16 Feb 2011

د پسټونو شمېر: 1

مليت: Afghan

ګړ: M

ځای: Kabul +Travels

وخت: 6 Months with possibility of extension

اړونده سند: مربوطه سند واخلئ

جزیات:

د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي