د مهارتونو د پرمختګ سلا کار - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

د مهارتونو د پرمختګ سلا کار

د خپرېدو نېټه: Feb 01, 2011

د پاى نېټه: 05 Mar 2011

مرجع: PPF/C-9

د پسټونو شمېر: 1

مليت: Afghan

ګړ: M/F

ځای: Kabul

وخت: 3 months

اړونده سند: مربوطه سند واخلئ

جزیات:

د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي