اطلاعیه اعطای قرار داد تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی برای مرکز تماس مربوط اداره آسان خدمت

k.sadat

تاریخ ختم

تاریخ نشر

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی برای مرکز تماس مربوط اداره آسان خدمت  دارای شماره تشخیصیه MCIT/AK/NCB/G-003  رابه شرکت محترم زبتیک سلوشن به قیمت مجموعی پنج میلیون سه صدو نودو شش هزارو سه صدو هفتاد  (5,396,370 ) افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه  داشته باشند , می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع منزل چهاردهم تعمیر -18- منزله اطلاع بدهند در غیر آن حق شکایت را ندارند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ,قرارداد منعقد نخواهد شد.

مــــوضوع غرض آگاهی به نشر رسید پول حق الشاعه اعــــــــــــلان از نزد محترم محــــــــــمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان را رسمآ به این اداره تسلیم خواهند نمود .

بااحترام  

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۸/۱ - ۱۱:۲۵ کابل

اعلان برندگی سه قلم اجناس ستلايت منحيث تجهيزات اضافی Spare Parts برای سايت های TDF پروژه هشتم

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، شرکت افغان تیلی کام در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک سه قلم اجناس ستلايت منحيث تجهيزات اضافی Spare . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۱۵:۱۷ کابل

داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۹:۳۱ kabul

اعلان داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی و خوست

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، . . .

بازگشت به داوطلبی ها