سیمینار عالی اجرایوی انتقال پول از طریق مبایل در افغانستان

برنامۀ انتقال پول از طريق موبايل را دولت هاى افغانستان و ايالات متحدۀ امريکا  در کشور فراهم  می نماید

به منظور بحث روى پلان خدمات انتقال پول از طريق تيلفون هاى همراه (موباييل) در افغانستان، امروز یکشنبه  5/6/1391 سيميناری درهوتل کابل ستار با اشتراک انجنیرامیرزی سنگین وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی،عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، معینان وزارت خانه ها، عبدالله صمدی رئیس برشنا شرکت، نورالله دلاوری رئیس دافغانستان بانک ، کارمندان  USID ، نماینده گان شرکت های مخابراتی و نماینده گان سایرادارات دولتی ورسانه ها  تدویرگردید.

دولت افغانستان وایالت متحده امریکا زمینه انکشاف خدمات انتقال پول را ازطریق مبائیل  به منظور تقویه و انکشاف این خدمات از لحاظ اقتصادی منحیث خدمات مالی مناسب برای افغانستان حمایت نمود.

   انجنیرامیرزی سنگین وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی ضمن تاکید بر سراسری شدن این خدمات گفت: پروسه خدمات انتقال پول ازطریق مبایل را حمایت  کرده و برای رشد سریع خدمات انتقال پول ازطریق مبایل یک راهبرد را دراختیارداریم که می توانیم به پیشرفت های دوامدارسکتورمخابرات را بیشترتقویت کنیم وبرای مردم افغانستان دسترسی به خدمات شفاف وموثرمالی را فراهم نمایم . وى گفت برنامۀ انتقال پول از طريق موبايل، سه سال قبل به شکل امتحانى توسط شرکت مخابراتی روشن آغاز شده و درحال حاضر، توزيع معاش ماهوار١٥ هزار پوليس، در چند ولایت مختلف چون هلمند و تحويل پول ماهوار صرفيۀ برق درمکروريان شهرکابل، از طريق موبايل صورت مى گيردو به زودى در اکثر ولايات کشور، معاشات کارمندان دولت از طريق اين سيستم توسط تمام شرکت های مخابراتی توزيع خواهد شد و تا ختم سال ٢٠١٣ تمام کشور تحت پوشش اين برنامه قرار خواهد گرفت.

وی همچنان افزود در حال حاضر کمتر از پنج در صد افغانها حسابات بانکی دارند ودر حدود شصت درصد افغانها تیلفون همراه دارند و بیش از هشتادوسه فیصد مردم کشور در ساحات تحت پوشش شبکه مبایل زنده گی مینمایند

 هيلدا اريلانو "Hilda Arellano" رييس هماهنگى امور انکشافى و اقتصادى سفارت ايالات متحدۀ امريکا در کابل، برنامه انتقال پول را موثر و موفق خوانده گفت درشمارى ازکشورهاى جهان، این نتيجۀ موثر داده واظهار داشت که  ما شاهد موفقيت هاى مسلم درعرصۀ خدمات انتقال پول از طريق موبايل درافغانستان بوديم که براساس آن، شفافيت درپرداخت ها بهبود يافته  است .

موصوف اظهار اميدوارى کرد که در سيمينار امروز، براى تهيۀ پلان کارى براى توسعۀ خدمات پول از طريق تيليفون هاى مبایل، نظريات و پيشنهادات موثر ارائه گردد.

  قابل ذکر است که فعلا چهارشرکت مخابراتی ( افغان بیسیم ، اتصالات ، روشن و MTN ) درکشوراین خدمات را عرضه می نمایند  وزارت مخابرات تلاش دارد تا مشکلاتی که دراین سیستم رخ میدهد برطرف نماید تا مردم عزیز کشوربتوانند با سهولت کامل ازخدمات انتقال پول بهره مند شوند  وخدمات پولی ازطریق مبایل MOBIL  MONEY   نوعی خدمات ابتکاری برای داد وستد های پولی است که با استفاده ازآن می تواند پول تان را درتلفن خود همیشه همراه تان نگهداری کنید با استفاده ازخدمات متذکره شما می توانید به خدمات ذیل به صورت صد فیصد دسترسی داشته باشید .

1- به حساب مبایل پول خویش پول اضافه یا دریافت کنید .

2- درهرزمانی میتوانید پول ارسال کنید .

3- درهرزمان وهرمکانی خرید کنید پول بل های صرفیه تان را پرداخت کنید .

4- پول درهرزمان وشرایط همراه شماست واین خدمات درتمامی انواع تلفن های موبایل قابل استفاده می باشد .

هرمشتری که مربوط یک شرکت مخابراتی میباشد بایک کارت هویت معتبروتذکره می تواند یک حساب موبایل پول برای خود ایجاد کند اطلاعات بیومتریک شما اثر انگشت ویک پین کود چهاررقمی امنیت واطمینان معاملات شما را تضمین خواهد نمود .

قابل یاد آوریست که کارمندان دولتی وغیردولتی ، نیروهای نظامی ، متقاعدین و کسانیکه درساحات دوردست کشورسکونت دارند می توانند بدون ضیاع وقت ازمحل بود باش خویش ازطریق این خدمات پول  خودرا دریافت کنند  .

 پروژه مذکوربرای سرمایه گذاری درانکشاف افغانستان FAIDA مربوط اداره انکشافی بین المللی دولت امریکا که بودجه آن (5) ملیون دالرامریکایی میباشد ، با ایجاد پروگرام های ابتکاری خدمات انتقال پول ازطریق مبایل  کمک نموده تا اقتصاد افغانستان توسعه یافته واین خدمات منحیث یک وسیله مهم درزنده گی مردم نقش ایفا کند